Varietats europees sobre peus americans

Varietats europees sobre peus americans

La fil·loxera és un insecte que va acabar gairebé amb tots els ceps a Europa a partir del 1863, en la que va ser anomenada com la crisi de la fil·loxera.

Aquest insecte d'origen americà va matar tots els ceps europeus (Vitis vinífera) per les arrels, mentre que la part de les fulles no resultava afectada. Per contra, el cep americà (Vitis berlandieri, Vitis ripària i Vitis rupestris) va ser atacat per la part aèria i no les arrels.

Així la forma de superar la plaga era força evident: tenint en compte que les vitis americanes no produeixen raïm de qualitat, la solució va ser empeltar les varietats europees a sobre els peus americans.

Des de llavors i fins l'actualitat, s'utilitza aquest sistema a quasi bé tot el món, fet que ha ocasionat que la fil·loxera sigui un problema menor actualment. Al Penedès tenim com a peus americans el 41B, Richter 110, Pausen 1103, 161-49, etc.

Comparteix